Nyheter

Rekryteringsdagar i Gävle!

Hej! Nu har du chansen att träffa oss och diskutera din assistans eller söka arbete som personlig assistent i Gävle.

Vi har rekryteringsdagar onsdag och torsdag 26-27 oktober i Gävle.

Vi kommer finnas på Clarion Hotel Winn från kl 13.00 på onsdagen och hela dagen på torsdagen.

Plats: Norra Slottsgatan 9, 801 38 Gävle

Om du är intresserad av att söka jobb: Ring och anmäl intresse på 08-442 34 57. Skicka in eller ta med ditt CV. Om du skickar: arbeta@omniaassistans.se

VÄLKOMMEN!

Höstligt och härligt!

Hösten är en tid då det kan vara ruggigt, regnigt och kallt. Men det kan också vara underbart härligt, med hög och klarblå himmel och massor med sol!

Allt gott!

Tillsammans för den personliga assistansen

  • Rättvis ersättning för ett livsviktigt arbete.
  • Personlig assistans av god kvalitet och kontinuitet.
  • Stabil ekonomi och möjlighet att utvecklas.

För oss som lever med omfattande funktionsnedsättning betyder den personliga assistansen allt. Möjlighet att delta, bidra och att leva ett självbestämt liv. En mänsklig rättighet som assistansen tillgodoser på ett både flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Ändå ser vi år efter år hur villkoren för den personliga assistansen urholkas. I snart ett decennium har assistansersättningen tillåtits halka efter löner och övriga kostnader. Ska vi komma ifatt måste den höjas igen, från dagens 319,70 kronor per beviljad och utförd assistanstimme, till 350 kronor per timme.

Vi som behöver personlig assistans förtjänar det. Och vi som arbetar med personlig assistans förtjänar det. Därför går vi nu samman – assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare. Tillsammans för rimliga villkor.

Vanliga frågor och viktiga fakta om personlig assistans

Det florerar en mängd myter och missförstånd kring den personliga assistansen. Inte minst i den mediala debatten som gärna fokuserar på det negativa. Det skadar och skakar oss alla. Alla som med rätta har beviljats personlig assistans. Alla våra fantastiska assistenter som så väl förtjänar vårt erkännande. Och varje seriös assistansanordnare, som varje dag gör sitt yttersta för att få verksamheten att gå ihop. Här reder vi ut några av de vanligaste missförstånden. Rätt ska vara rätt!

Vem kan få personlig assistans?

Den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med andning, sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov) har rätt till personlig assistans om behovet uppgår till minst 20 timmar per vecka. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

Hur många personer har personlig assistans?

I mars 2022 hade 13 574 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet var som högst 2015 och har därefter kontinuerligt minskat på grund av en mer restriktiv tillämpning.

Hur många personliga assistenter finns det?

Det finns omkring 100 000 personliga assistenter. Många arbetar bara enstaka timmar i veckan. Närmare 80 000 assistenter arbetar minst fyra timmar i veckan. Av dem är 70 procent kvinnor och 22 procent närstående till assistansanvändaren. Många är timanställda och arbetar deltid. (Uppgifter från utredningen SOU 2020:1)

Ungefär två tredjedelar av de personliga assistenterna är anställda i privata assistansbolag, en fjärdedel hos kommuner och övriga hos kooperativ och hos assistansanvändare som anställer sina egna assistenter.

Hur finansieras personlig assistans?

Personlig assistans finansieras med assistansersättning. Det är en schablonersättning som betalas ut med ett fast belopp för varje timme med personlig assistans. För 2022 är assistansersättningen 319:70 kronor per timme. Under åren 2014-2020 urholkades assistansersättningen med nästan 10 procent genom att timbeloppet räknades upp mindre än de kollektivavtalade lönerna och andra nödvändiga kostnader.

Hur mycket brottslighet finns det inom personlig assistans?

Inget tyder på att brottslighet och missbruk skulle vara vanligare inom assistansersättningen jämfört med övriga socialförsäkringar. Men varje brott som riktar sig mot den personliga assistansen är ett för mycket. Myndigheterna måste bli bättre på att både förhindra och att bekämpa brottslighet.

Kostar personlig assistans väldigt mycket pengar?

Den personliga assistansen är väldigt billig med tanke på de behov den tillgodoser. Det har visats i flera rapporter att alternativen är dyrare. Fundera gärna på vilka andra högkvalitativa tjänster man kan köpa för 320 kronor per timme.

Till ”Skriv under för rimliga villkor i den personliga assistansen!”

Till ”Rimliga Villkor”

Snart är hösten här!

Tiden går så fort och snart är hösten här! Hoppas du haft en fin sommar och känner dig redo för nya utmaningar.

Kris i assistansbranschen

Som många kanske känner till är det turbulent och kris i assistansbranschen. Anordnare och brukare drabbas av återbetalningskrav, och en lång rad anordnare har fått sina tillstånd indragna. Ibland är det säkert korrekt, men ibland är det svårare att förstå varför.

Vi behöver hjälpas åt!

Jag vill påminna och understryka att det är av högsta vikt att tidrapporterna stämmer och är korrekta varje månad, d.v.s. att den assistent som står på schemat är den assistent som faktiskt har arbetat. Kontrollera noggrant den 1:a varje månad att föregående månads tidrapport stämmer innan du godkänner den!

Har du bytt pass?

Tänk på att om du har bytt pass med någon så är det jätteviktigt att också ändra i schemat! Kontakta din teamsamordnare eller uppdragschef i god tid innan passet ska arbetas, så att det blir korrekt. Detta är också viktigt eftersom du är försäkrad när du arbetar.

Har du arbetat hos en annan brukare?

Var noga att inte redovisa dubbel tid om du t.ex. gått tidigare för att arbeta hos någon annan brukare. Det är ditt ansvar att rapportera så att det blir korrekt i tidrapporterna. Det behöver också finnas tid för att ta sig till och från arbetsplatserna (ca. 30 min). Försäkringskassan kontrollerar detta och om de hittar felaktigheter, kan de kräva tillbaka ersättningen och anmäla vidare till IVO. Det kan tyvärr få stora konsekvenser både för brukarna, för den anställde och för oss som assistansanordnare.

Vi på Omnia anstränger oss för att följa regler och lagar och vi alla behöver hjälpas åt! För oss är det jätteviktigt att allt blir rätt och riktigt!

Nu till något helt annat

Vi har en ny säsong och tar nya tag! Jag hoppas och önskar att hösten bjuder på underbart härligt väder, fina upplevelser, bär och svamp!

Jag har hört att skogsbad ska vara bra för hälsan (googla på det) och vill utmana alla att försöka ta sig ut lite i naturen och promenera vid tillfälle. Ha det så gott och ta hand om varandra!

Ann-Catrin Sjölander
Verksamhetschef

Vi önskar en fin påskhelg!

Nu närmar sig påskhelgen och vi vill tacka alla för en mycket bra insats hittills under året. Ni är alla en bidragande orsak till att Omnia får goda vitsord runtom i landet. Tack för det! Påskhelgen brukar innebära god mat och mycket godis – så passa på och njut. Vi hoppas också på fint påskväder med chans till härlig utevistelse.

Vi önskar allt gott och glöm inte att ta hand om varandra!

Hej!

Vi upplever stor allmän smittspridning av covid-19 i samhället. Var därför försiktiga och lyssna på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det är basal hygien som gäller. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna, använd munskydd (även till och från arbetet om du åker i kollektivtrafik), använd handsprit och torka alla ytor regelbundet med ytdesinfektion.

För er som befinner er i Stockholmsområdet så finns det munskydd, visir, handsprit och ytdesinfektion att hämta på kontoret. För er andra ring oss på kontoret för beställning.

Alla som är över 18 år kan nu boka sin tredje dos vaccin mot covid-19. Vi rekommenderar starkt att alla vaccinerar sig skyndsamt!

Ta hand om dig!

God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill tacka för i år och önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Julen är kontrasternas tid då mörker möter ljus, kyla möter värme och stress möter lugn. Förhoppningsvis sänker sig friden så småningom och glöm inte att det allra viktigaste är omtanken om varandra.

Så släpp alla krav och måsten och ta hand om dig!

HLR-utbildning

Hur många får hjärtstopp i Sverige varje år? Omnias HLR-instruktör har hållit HLR-utbildning i personalgrupperna under hösten. Det har varit frenetisk aktivitet med att rädda livet på övningsdockorna genom hjärt- och lungräddning. I utbildningen ingår även utbildning i hjärtstartare och andningsstopp.

Varje år drabbas så många som ca 5000 personer av plötsligt hjärtstopp. Vem som helst kan drabbas. Det kan vara en familjemedlem, en kollega eller en medmänniska på gatan. Ungefär 500 av dessa kan räddas till livet.

Hjärtstopp kan ske av olika anledningar men den största orsaken hos en vuxen person är hjärtinfarkt (70-80%). Om ingen behandling ges kommer tillståndet att leda till döden inom några minuter.

Det är alltså av största vikt att hjärt- och lungräddning påbörjas omedelbart och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare kan ges så fort det är möjligt. Genom manuell HLR pumpas blodet runt i kroppen och syresätter cellerna. För varje minut som går utan start av HLR, minskar möjligheten att överleva.

Därför är det så viktigt att fortsätta utbilda och uppdatera redan utbildade i hjärt- och lungräddning. Det räddar liv!

Våren är här

Även om det inte känns så just nu, burr. Som alla säkert vet är det fortfarande stökigt när det gäller pandemin, smittspridning och vaccineringar mot covid-19.

Vi har fortfarande betydande smittspridning i samhället och måste fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, följa basal hygien-rutiner och vara försiktiga gällande smittspridning.

Vaccinering mot covid-19

När det gäller vaccinering ser det väldigt olika ut för olika regioner. I stockholmsregionen har vaccinationer av omsorgspersonal pågått under en tid medan de precis har börjat eller ska påbörjas i andra regioner. Det ser olika ut dels beroende på tillgången av vaccindoser och dels för att det finns olika rutiner för hur tidsbokning för vaccination ska gå till. Är du osäker, kontakta din uppdragschef.

Astra Zenecas vaccin pausad

Just nu är det ett tillfälligt bakslag gällande vaccineringar då Folkhälsomyndigheten har pausat Astra Zenecas vaccin, i väntan på mer information om eventuella biverkningar. Beslutet är en försiktighetsåtgärd, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell. 

Misstänkta biverkningar

Astra Zenecas vaccin ger ett gott skydd mot covid-19 och det totala antalet vaccindoser som givits uppgår till 17 miljoner. De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp i kombination med låga nivåer av blodplättar hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in. De vacciner som används mot covid-19 ska vara trygga att använda. Den tillfälliga pausen av vaccinet visar att systemet med biverkansrapporter snabbt hittar misstänkta biverkningar och möjliggör en noggrann analys för att göra en relevant bedömning av orsakerna.

Det är högsta prioritet att vaccinerna som används har en hög säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att Läkemedelsverket och EMA utreder de misstänkta fallen.

Skapar oreda

Detta skapar dock en hel del oreda och de som nu blivit nekade vaccination på grund av detta, kan behöver boka en ny tid för sin vaccinering, dos 1 eller dos 2.

Vi informerar alla arbetsgrupper kontinuerligt, beroende på vad som gäller i just din region.

Information till dig som de senaste dagarna vaccinerats med Astra Zenecas vaccin

Efter en vaccination är det normalt att få milda biverkningar, som feber eller sjukdomskänsla. Några få personer har nu drabbats av allvarligare symtom strax efter vaccination, som blodpropp, i kombination med låga nivåer av blodplättar. I nuläget vet man inte om symtomen beror på vaccinet eller om det har andra orsaker.

Den som får inga eller lindriga biverkningar behöver inte göra någonting. Övergående symtom som feber, trötthet eller smärta vid injektionsstället i överarmen är vanliga och väntade, och är tecken på att immunsystemet har aktiverats.

För säkerhets skull bör du som vaccinerats med detta vaccin de senaste 14 dagarna vara uppmärksam på:

  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Vid symtomen ovan ska du kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att du vaccinerats och beskriva dina symtom. Om du känner dig akut sjuk ska du direkt kontakta vården eller 112.

Följ vad som händer

Håll dig uppdaterad genom att följa nyheterna och läs mer information på Folkhälsomyndighetens webb:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/astra-zenecas-vaccin-pausas-som-en-forsiktighetsatgard-i-vantan-pa-emas-utredning/

Ta hand om dig själv och varandra!

Tack för i år!

Det har varit ett annorlunda år i år, minst sagt. Ett år fyllt med utmaningar och händelser vi inte kunnat förutse, ens i vår vildaste fantasi! Trots detta har vi alla kämpat på och har lyckats med den ena utmaningen efter den andra. Bra jobbat och ett stort tack för i år!

Som alla nog vet, har vi fortsatt hög smittspridning av covid-19 och det är högsta prioritet att använda skyddsutrustning, följa basal hygien-rutiner och följa myndigheternas uppdaterade riktlinjer. Se aktuell information här:

https://www.krisinformation.se/

Trots allt önskar vi alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Omnia Personlig Assistans