Personlig AssistansVad är egentligen personlig assistans?

Personlig assistans är ett personligt stöd som är utformat för dig med omfattande funktionsnedsättning. Stödet ska bidra till att du kan vara delaktig i samhället och att du ska kunna leva ett självständigt liv som andra.

Skräddarsydd efter dina behov

Har du en omfattande funktionsnedsättning kan du få rätt till personlig assistans för hjälp med grundläggande och andra personliga behov. Det är Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, som reglerar denna rättighet. LSS är till för att du ska få hjälp att leva ett självständigt liv, till exempel få möjlighet att arbeta, studera eller erbjudas någon annan form av sysselsättning. Stödet är utformat för att du ska kunna ta del i samhället och kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter på samma villkor som alla andra.

Hur hittar man rätt personlig assistent?

När du har fått rätt till personlig assistans gäller det att hitta rätt personlig assistent. Det gäller att hitta en person som passar in i din familjesituation och i ditt liv.

Vi hjälper dig hela vägen från att utforma en annons till att hitta rätt person för jobbet. Du är givetvis så delaktig som du vill i varje steg på vägen.

Vi är måna om att vår personal ska ha trygga anställningsvillkor och vi är därför anslutna till kollektivavtal via Fremia med pensionsförsäkringar via Pensionsvalet.

Precis som dig har även våra assistenter tillgång till vår jourtelefon 24 timmar om dygnet.

Arbetsledare/Teamsamordnare

På flertalet av våra arbetsplatser har vi en utsedd arbetsledare, en teamsamordnare. Teamsamordnaren är en person som känner dig, miljön och personalgruppen väl och har ansvar för att arbetet fungerar bra. Teamsamordnaren kan ta enklare operativa beslut, vilket underlättar och ökar flexibiliteten.

Teamsamordnaren är en person som du själv är delaktig i att utse som lämplig, det kan vara en anhörig, en assistent och i vissa fall kan du själv fungera som arbetsledare. Det bör vara en ordningsam person, gärna med ledaregenskaper, som kan företräda dina behov och verka som en länk mellan uppdragschef (kontoret) och arbetsplatsen.