Personlig Assistans


Personlig Assistans

Omnia Personlig Assistans


LSS är en rättighetslag som är ämnad att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor och hjälp i det dagliga livet. Personlig assistans är en av tio insatser inom LSS och infördes i Sverige 1 januari 1994.

Våra personliga assistenter

Våra personliga assistenter är för oss ovärderliga då de inte enbart utgör våra brukares förlängda armar och ben utan även representerar vårt ansikte utåt.

Vi är därför mycket måna om att våra assistenter skall ha en gynnsam löneutveckling och erbjudas möjlighet att genom utbildning utvecklas som personliga assistenter.

Vi är anslutna till kollektivavtal via KFO med pensionsförsäkringar via Pensionsvalet.

Precis som våra brukare har även våra assistenter tillgång till vår jourtelefon 24 timmar om dygnet.

Arbetsledare

Omnia Assistans har en utsedd arbetsledare på varje arbetsplats av den enkla anledningen att en person som känner brukaren, miljön och assistenterna väl, bör ha ansvar för att arbetet fungerar på plats. Arbetsledaren kan själv ta enklare operativa beslut, vilket snabbar upp verksamheten och gör den flexibel då beslutstagandet slipper gå omvägen via kontoret.

Arbetsledaren är en person som brukaren själv utser som lämplig, det kan vara en anhörig, en assistent och i vissa fall kan brukaren själv fungera som arbetsledare. Arbetsledaren bör vara en ordningsam person, gärna med ledaregenskaper, som kan företräda brukarens behov och verka som en länk mellan kontoret och arbetsplatsen.