Personlig AssistansLSS är en rättighetslag som är ämnad att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor och hjälp i det dagliga livet. Personlig assistans är en av tio insatser inom LSS och infördes i Sverige 1 januari 1994.

Våra personliga assistenter

Våra personliga assistenter är för oss ovärderliga då de inte enbart utgör våra brukares förlängda armar och ben utan även representerar vårt ansikte utåt.

Vi är därför mycket måna om att våra assistenter skall ha en gynnsam löneutveckling och erbjudas möjlighet att genom utbildning utvecklas som personliga assistenter.

Vi är anslutna till kollektivavtal via KFO med pensionsförsäkringar via Pensionsvalet.

Precis som våra brukare har även våra assistenter tillgång till vår jourtelefon 24 timmar om dygnet.

Arbetsledare/Teamsamordnare

På flertalet av våra arbetsplatser har vi en utsedd arbetsledare, en teamsamordnare, om brukaren så önskar. Teamsamordnaren är en person som känner brukaren, miljön och assistenterna väl och har ansvar för att arbetet fungerar bra. Teamsamordnaren kan ta enklare operativa beslut, vilket underlättar och ökar flexibiliteten.

Teamsamordnaren är en person som brukaren själv utser som lämplig, det kan vara en anhörig, en assistent och i vissa fall kan brukaren själv fungera som arbetsledare. Det bör vara en ordningsam person, gärna med ledaregenskaper, som kan företräda brukarens behov och verka som en länk mellan kontoret och arbetsplatsen.