Tjänstepension

Din tjänstepension

Som arbetsgivare betalar vi in till din tjänstepension varje månad. Din tjänstepension kallas KAP-KL. Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension och hur värdet har utvecklats på de delar i din pension som du själv har fått placera.

  • I ditt årliga värdebesked om din tjänstepension finns uppgifter om hur stort ditt pensionskapital var vid årsskiftet och hur värdeutvecklingen har varit.
  • Du kan se uppgift om din tjänstepension hos KPA Pension om du loggar in på ”Mina sidor” på www.kpa.se. Där visas bland annat din pensionsprognos som innehåller antaganden om hur stor din framtida tjänstepension kan vara den dag du går i pension.

KPA Pension är det bolag som arbetsgivarna och facket har gett förtroende att ta hand om din tjänstepension, om du inte har gjort något annat val. Den dag du slutar arbeta och går i pension får du tjänstepension i form av ålderspension.

Ålderspension kan bestå av flera olika delar:

  • Avgiftsbestämd ålderspension
  • Förmånsbestämd ålderspension
  • Intjänad pension 1997-12-31

Så betalas pensionen ut

Pensionen kan tidigast betalas ut från 55 års ålder. När du vill att din pension ska börja betalas ut ansöker du om den hos ditt försäkringsbolag. Om du vid 67 års ålder inte har börjat ta ut din pension kommer den att börja betalas ut automatiskt om du och ditt försäkringsbolag inte har kommit överens om annat.

Här finns en broschyr med mer information om din Tjänstepension att laddar ner: