Anhöriga


Barn har också rätt till assistans


Vi på Omnia Assistans har stor vana av att arbeta tillsammans med anhöriga till assistansberättigade. Vi vet av erfarenhet vilka utmaningar och möjligheter detta medför, det är viktigt att vara lyhörd för vilka preferenser dels familjemedlemmarna har och dels hur brukaren vill att de anhörigas assistansinsats ska genomföras.

Barn har också rätt till assistans

Barn kan också ha personlig assistans. Även för barn görs en individuell bedömning av vilka behov som finns. Grundtanken är att barn med funktionshinder ska kunna leva så likt andra barn som möjligt.

Reglerna för barn säger att barnet i princip inte ska ha personlig assistans när det är:

  • På förskolan, i skolan eller på fritids
  • På daglig verksamhet

Men det finns undantag från detta. Om det finns särskilda skäl så kan barnet få ha personliga assistenter även under till exempel skoltid. Särskilda skäl kan vara att barnet är beroende av ett nära samspel med någon som känner barnet väl.

Är du anhörig till någon med assistansbehov?
Tveka inte att höra av dig till oss med dina frågor, 08-442 34 57