Socialstyrelsens tillståndFrån och med den 1 januari 2011 måste alla verksamheter som bedriver personlig assistans inneha ett tillstånd från Socialstyrelsen.

Omnia Assistans är godkända av Socialstyrelsen och är en licensierad assistansanordnare.

Tillståndet skapar en självsanering av en bransch som tidigare har haft problem med en hel del oseriösa aktörer. Omnia Assistans välkomnar därför denna typ av utveckling och tror att tillståndsplikten kommer att förbättra situationen för både brukare och anställda.

Läs mer om tillståndsplikten på:

www.ivo.se