Uppdatering om Coronavirus Covid-19


Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper. Därför är du som arbetar i verksamheter där det finns riskgrupper särskilt viktig. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få en allvarlig sjukdom av coronavirus.

Skillnaden mellan Coronavirus och Covid-19

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas Covid-19.

Om Covid-19

De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. Framför allt är det vanligt med hosta och feber, men även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

En mindre grupp av alla smittade har drabbats av allvarliga sjukdom, till exempel lunginflammation, som har krävt vård på sjukhus. Det gäller främst äldre personer och äldre som redan har vissa kroniska sjukdomar. När det gäller andra vård- och omsorgstagare så finns det ännu inte tillräckligt med kunskap för att bedöma hur stor risk de har för att drabbas av sjukdom.

Viruset smittar när sjukdomen bryter ut och när man är sjuk. Smittan överförs främst när en sjuk person hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Man behöver vara nära den sjuka personen för att riskera att bli smittad. Så det är bra om du håller avstånd på minst en meter till den som hostar och nyser. Virus sprids också lätt genom att man tar i gemensamma ytor och handtag, så kallad kontaktsmitta. Därför är det viktigt att både friska och sjuka är noga med sin handhygien. Patient och brukare kan behöva hjälp och stöd med att genomföra handtvätt.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn

Eftersom viruset är nytt vet vi inte tillräckligt om vilka grupper som har extra stor risk för att bli svårt sjuka av covid-19 eller i vilken utsträckning de blir det. En genomgång av tillgänglig information visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn. Äldre är därmed en riskgrupp.

Personer med hög ålder som har underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något vanligare bland de svåra fallen.

Personer med astma, allergi eller njursjukdom nämns inte som riskgrupper i studierna, men det är oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att de inte har ökad risk.

Personer som har en ökad risk för infektioner bör rådgöra med sin behandlande läkare om sin behandling och risker kopplad till covid-19.

Du är viktig på jobbet när du är frisk

Du som personal har en viktig roll i att ge vård och omsorg till brukare och patienter. Du kan arbeta om du inte har några symtom.

Stanna hemma när du är sjuk

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma från jobbet om du har symptom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Då undviker du att smitta vård- och omsorgstagare och arbetskamrater.

Regler om handhygien

All personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö behöver arbeta på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Basala hygienrutiner gäller för all personal inom vård och omsorg. De utgör en viktig grund för att skydda både dig själv och andra.

Myndigheterna rekommenderar alla som är sjuka att stanna hemma för att minska smittspridningen i samhället. Samhällsinformationen om coronaviruset uppdateras kontinuerligt.

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

OBS! Viktigt att ta kontakt och informera arbetsgivaren om planer finns på att resa!

Är du som personal på väg att göra en resa behöver du ta kontakt med arbetsgivaren. Det finns risk för att du inte får komma tillbaka till arbetsplatsen direkt efter hemresan, oavsett resmål. Om du ändå väljer att resa finns risk för att du bidrar till att öka smittspridning i samhället.

Detta är särskilt viktigt för de arbetsplatser där medarbetare har kontaktyrken.

En annan risk är att om möjlighet inte finns att arbeta på distans efter hemkomst, och ingen annan lösning hittas, kan frågan om att vara i karantän utan lön bli aktuell.

Senaste informationen

Samlad information från myndigheter på: Krisinformation.se

Aktuell information om Covid-19 hos: Folkhälsomyndigheten

Information på andra språk än svenska: Folkhälsomyndigheten

Information på lättläst svenska och teckenspråk: Myndigheten för delaktighet, MFD

Information om MSB:s arbete med anledning av coronaviruset: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Källa: Informationen är hämtad från Socialstyrelsens hemsida: socialstyrelsen.se/coronavirus-covid19/