Information om karensavdrag

Regeringen har meddelat att karensavdraget tillfälligt ska slopas med anledning av coronaviruset, Covid-19. Om du blir sjuk kommer staten att betala ut sjukpenning motsvarande karensavdraget. Det tillfälliga regelverket gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Den anställde ska själv i efterhand söka ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan. Vi som arbetsgivare ska registrera sjukfrånvaro och göra avdrag för karens precis som vanligt. Mer information finns på Försäkringskassan.se.