Handlingsplan i samband med Corona, Covid-19

Bakgrund: Just nu är det många som rapporterar om det nya coronaviruset. Vill du veta mer om sjukdomen, smittspridning och ta del av allmänna råd kan du vända dig till Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se, och Region Stockholm, www.sll.se.

Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa 113 13. Har du anledning att misstänka att du har drabbats av coronaviruset ska du ringa 1177 (eller för andra vårdrelaterade frågor).

Hög risk för smittspridning

Sedan den 10 mars bedömer Folkhälsomyndigheten att det finns en mycket hög risk för att Corona-viruset, Covid-19, ska spridas i samhället.

Beredskap

Vid extraordinär händelse som denna ställer vår organisation om till ett s.k. ”stabsläge” och vi tjänstemän har ständig beredskap utöver att vi har jour och som vanligt är kontaktbara dygnet runt. 

Grunden är att vi som alltid följer för var tillfälle rådande lag och förordning och fortsätter bedriva assistans samt bemannar alla pass med ordinarie personal (i första hand). Om det på grund av hög sjukfrånvaro inte skulle fungera, tar vi kontakt med aktuell brukare och arbetsför personal, där vi tillsammans kommer fram till en lösning.

Vi följer hela tiden den information och de riktlinjer som utges av Folkhälsomyndigheten samt 1177 (det kan t.ex. gälla basal hygien) för att undvika smitta. Blir någon av assistenterna sjuk ska de stanna hemma och om misstanke finns att man har smittats med Corona ska man ta kontakt med 1177 som därefter ger aktuella instruktioner.

Vi har kontinuerlig kontakt med vår egen Företagshälsovård som har smittskyddsläkare och annan vårdpersonal på plats för rådgivning. Företagshälsovården arbetar på högtryck för att ställa om till att kunna ge digital vård fullt ut.

Om Sverige sätts i karantän så fortsätter vi att bedriva assistans samt följa gällande regler och lagar. Om vi på grund av detta på något sätt skulle förhindras utföra vårt assistansuppdrag, vilar det yttersta ansvaret på varje kommun att ombesörja omsorgsbehovet för sina kommuninnevånare. Detta gäller vid alla extraordinära situationer där vi av någon anledning förhindras bedriva assistans så som uppdraget säger. Vi kommer i händelse av sådan situation självklart samarbeta med aktuell kommun.

Assistenterna tar sig som vanligt till sitt arbete med de medel som vid var tid står till hands (gärna egen bil eller annars kollektivtrafik). Om någon förändring sker som påverkar de kommunala färdmedlen eller om sådana resor avrådes av Folkhälsomyndigheten, kommer vi att ta ett nytt beslut och i så fall säkra upp detta. Vi står i beredskap att hjälpa till om så behövs.

Du som är brukare

Var förberedd på att många assistenter kan vara sjuka. Regeringen har bestämt att karensavdraget ska tas bort och Folkhälsomyndigheten har sagt att den som är förkyld ska vara hemma.

I nuläget kan det vara bra att skriva timavtal med personer i ditt nätverk, det kan vara familj eller vänner och bekanta. De kan behöva hoppa in om dina ordinarie assistenter är sjuka. Speciellt viktigt är att vara ute i god tid om det gäller barn med assistans, då det behövs ett utdrag ur belastningsregistret innan ny assistent kan anställas. Hör av dig till oss så hjälper vi till med detta!

Assistenternas schema kan ändras med kort varsel. Vi försöker självklart ha en dialog med dina assistenter för att hitta en bra lösning. Enligt kollektivavtalet kan vi frångå varselreglerna för schemaändringar, men ta gärna kontakt med din uppdragschef om du har frågor om det. Vi kommer i möjligaste mån att bemanna med dina ordinarie assistenter i första hand.

Om den vanliga övertiden, 50 timmar per kalendermånad och assistent, inte räcker till, finns en möjlighet till nödfallsövertid. Om vi behöver använda nödfallsövertiden, behöver vi först ha en dialog med Kommunal, varför det är extra viktigt att vi får veta det så snart som möjligt.

Om du själv har symtom på Corona-viruset rekommenderar vi dig att kontakta 1177 Vårdguiden och följa deras instruktioner.

Om du har en konstaterad Corona-smitta kan inte våra assistenter jobba hos dig eftersom vi inte kan garantera våra assistenters hälsa samt att det riskerar att sprida smittan vidare. I det läget är det sjukvårdens eller kommunens ansvar att träda in. Om dina assistenter också har konstaterad Corona-smitta kan de arbeta om smittan inte har påverkat deras arbetsförmåga.

Vi bevakar kontinuerligt situationen och har kontakt med vår Företagshälsovård där smittskyddsläkare finns på plats för rådgivning. Vi kommer att hålla er fortsatt informerade.

Vi nås dygnet runt på 08-442 34 57, Obs! Efter kontorstid är linjen dedikerad till akuta ärenden, var vänlig och respektera det, speciellt i rådande situation.

Du som är personlig assistent

  • Tvätta händerna ofta för att undvika smittspridning
  • Var extra noggrann med städningen, torka av ytor med ytdesinfektion
  • Följ informationen på Folkhälsomyndighetetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se
  • Sjukskriv dig om är sjuk eller har förkylningssymptom
  • Kontakta 1177 om du tror att du blivit smittad