Specialistkompetens

Under årens lopp har vi samlat på oss stora kunskaper och erfarenhet av diagnoser som ALS, MS och Autismspektrumtillstånd.

Andra områden är funktionshinder som uppkommit p.g.a. förvärvade hjärnskador. Ofta förekommer svårigheter med kognitiva funktioner, det vill säga processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information.

Vi har ett varaktigt samarbete med Nationellt Respirationscentrum (NRC) och ett flertal av våra assistenter har utbildning och delegering i trackeostomi- och respirationsvård.

Specialistkompetens eller inte, vi har gedigen erfarenhet på många fler områden och självklart är alla välkomna till oss!

 

ALS

ALS är en förkortning för amyotrofisk lateral skleros. 

ALS är namnet för en grupp neurodegenerativa sjukdomar där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen bryts ned. Detta leder till muskelförtvining och förlamning.

Symptomen för sjukdomen ser olika ut från person till person men vanligtvis startar sjukdomen med förlamning i händer och fötter. Förlamningen sprider sig sedan okontrollerat och ger muskelförtvining. Slutligen förlamas andningsorganen.

Det finns idag ingen botande behandling för ALS utan målet blir att bromsa och lindra sjukdomsförloppet samt att kompensera för funktionsnedsättningen. Behandlingar och läkemedel ges för att hjälpa den drabbade att leva ett så gott och normalt liv som möjligt. Lättare sjukgymnastik med speciell inriktning på kontrakturprofylax skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Det finns speciella ALS-vårdteam, bestående av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped och dietist som erbjuder kompetent stöd under sjukdomsförloppet.

Våra personliga assistenter har speciell utbildning och kompetens vilket säkerställer god omvårdnad, hjälp och stöd i det dagliga livet. Vi samarbetar med Nationellt Respirationscentrum i Danderyd för att säkerställa att alla våra personliga assistenter harr relevant utbildning och delegation, t.ex. utbildning i trakeostomi- och ventialtorvård, hantering av vårdteknisk apparatur och sondmatning.

Vi har även ett nära samarbete med KommSyn och tobii för att utbilda våra personliga assistenter i att hantera hjälpmedel i form av ögonstyrda datorer, s.k. tobii-dator.

 

 

Multipel skleros, MS

Multipel skleros eller MS är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Hjärnan och ryggmärgen angrips vilket leder till inflammationer som skadar och bildar ärr på nervtrådarna. Då störs överföringen av nervimpulser till kroppens olika delar. Multipel skleros betyder många ärr.

Hos de allra flesta uppträder MS inledningsvis i attacker, så kallade skov. Sjukdomen kan angripa olika delar av nervsystemet och därför kan symtomen variera beroende på vilken nervbana som drabbas.

Vanliga symtom är att man blir svagare eller får sämre kontroll över vissa muskler, får känselstörningar, försämrad balans och synrubbningar. Även mer allmänna besvär som uttalad trötthet, lätt påverkan på minne och koncentrationsförmåga, depression och problem från urinvägar är vanliga.

Ett skov kan hålla i sig under något dygn upp till ett par månader, därefter kan symtomen försvinna helt eller delvis. Tiden mellan skoven varierar mellan några månader upp till år. Det finns idag ingen behandling som helt kan bota MS men det finns många olika behandlingar för att lindra sjukdomsförloppet.

Åtgärder som lindrar besvären av sjukdomen är en viktig del av behandlingen om man får någon form av funktionsnedsättning. Sjukgymnastik och egen träning kan hjälpa till att stärka och hålla de påverkade musklerna aktiva och i god kondition.

 

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd (AST) är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation tillsammans med en benägenhet att göra saker på ett upprepat, oflexibelt och ibland lite udda sätt. Under beteckningen AST samlas de tidigare diagnoserna autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd.

Om man lider av autism har man ofta svårt med att:

  • Förstå hur andra tänker och känner
  • Förstå vad andra menar
  • Skaffa kompisar
  • Titta den man pratar med i ögonen
  • Veta vad man ska säga eller hur man pratar med någon

AST är utvecklingsrelaterad och debuterar tidigt, har neurobiologisk grund och påverkar hjärnans sätt att bearbeta information. AST har en ärftlig komponent, men även miljön kan påverka. AST kan förekomma som isolerad funktionsnedsättning, men det är vanligt att AST uppträder tillsammans med en eller flera andra diagnoser.

Vid AST finns symtom inom områdena social kommunikation/socialt samspel samt begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen och aktiviteter. Då tillståndet är utvecklingsrelaterat varierar symtom och svårighetsgrad med ålder och utvecklingsnivå.

Det saknas ännu effektiv medicinsk behandling för AST-symtomen. Målet är att maximera individens funktionsförmåga, självständighet och livskvalitet genom att bygga på styrkor och kompensera för svårigheter med hjälp av inlärning, träning och stöd. En autismvänlig omgivning där människorna har förståelse för och kunskap om AST och lämpligt anpassad miljö är också en viktigt. Insatser och stöd vid AST ska bygga på varje individs specifika funktionsprofil och hjälpbehov.