Ifa Supporter

För att vara IfA Supporter ska verksamheten skriftligt åta sig att arbeta i enlighet med IfAs Villkor för professionell personlig assistans.

Varför vara IfA Supporter?

Som IfA Supporter står vi upp för den personliga assistansens grundintentioner om självbestämmande, valfrihet och integritet. Vi värnar om möjligheten att leva med full delaktighet och jämlikhet. Som IfA Supporter slår vi ett slag för den personliga assistansens värdegrunder.