HLR-utbildning

Hur många får hjärtstopp i Sverige varje år? Omnias HLR-instruktör har hållit HLR-utbildning i personalgrupperna under hösten. Det har varit frenetisk aktivitet med att rädda livet på övningsdockorna genom hjärt- och lungräddning. I utbildningen ingår även utbildning i hjärtstartare och andningsstopp.

Varje år drabbas så många som ca 5000 personer av plötsligt hjärtstopp. Vem som helst kan drabbas. Det kan vara en familjemedlem, en kollega eller en medmänniska på gatan. Ungefär 500 av dessa kan räddas till livet.

Hjärtstopp kan ske av olika anledningar men den största orsaken hos en vuxen person är hjärtinfarkt (70-80%). Om ingen behandling ges kommer tillståndet att leda till döden inom några minuter.

Det är alltså av största vikt att hjärt- och lungräddning påbörjas omedelbart och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare kan ges så fort det är möjligt. Genom manuell HLR pumpas blodet runt i kroppen och syresätter cellerna. För varje minut som går utan start av HLR, minskar möjligheten att överleva.

Därför är det så viktigt att fortsätta utbilda och uppdatera redan utbildade i hjärt- och lungräddning. Det räddar liv!