Vad är samhällsviktig verksamhet?

Med samhällsviktig verksamhet menas verksamheter som har avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Exempel på sådana verksamheter är t.ex. sjukvård och omsorg.

I den sektorn ingår personlig assistans. Det betyder att det arbete som vi utför varje dag är mycket viktigt för vårt samhälle. Det innebär också att vårt arbete måste fortgå även i situationer av kris, krig eller katastrofer.

Därför är vi – du och jag – viktiga för vårt samhälle.

Rätt till barnomsorg

För att förhindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan våra myndigheter fatta beslut om att t.ex. stänga skolor. Om ett sådant beslut fattas kan du som deltar i samhällsviktig verksamhet ändå erbjudas omsorg för dina barn. I sådant fall kommer vi som arbetsgivare att skriva ett intyg som du kan lämna till din kommun.

Psykisk ohälsa under en krissituation

För att minska spridningen av viruset används olika åtgärder som begränsar kontakten mellan människor. Därför uppmanas de som kan att arbeta hemifrån, undvika resor samt undvika folksamlingar. Våra äldre uppmanas att begränsa nära kontakt med andra och stanna hemma om möjligt.

När fysisk kontakt minskas kan det leda till att vi känner oss ensamma, nedstämda eller oroliga. Förändringar i samhället som den pågående pandemin för med sig, kan hos många skapa oro och frustration och känslorna kan förstärkas av att inte veta hur det ska bli. Då är det bra att komma ihåg att situationen är övergående.

Oro behöver inte bara vara negativt. Den kan få oss att bli mer vaksamma så att vi lättare kan ta till oss information och rekommendationer. Vi lär oss att tänka efter lite extra.

Falsk information sprids i samhället

Rädslan för coronaviruset gör att det sprids mycket felaktig information, vilket leder till att falska rykten sprids. WHO kallar detta för ”infodemi”, en form av global ryktesspridning av felaktig information. Men hur ska vi tänka när vi matas med information från diverse olika källor? Svaret på det är källgranskning! Var noga med att inte sprida information vidare som du inte vet är korrekt.

Folkhälsomyndigheten.se

På Folkhälsomyndighetens hemsida publiceras fakta och bekräftad information. Där finns daglig uppdatering som är saklig och relevant. Ett tips är att följa de pressträffar som hålls på YouTube varje vardag kl. 14.00 med anledning av Coronavirus, Covid-19. Pressträffarna kan ses live och i efterhand via länken:

Följa myndigheternas riktlinjer och hjälpas åt

Vi ska fortsätta följa myndigheternas riktlinjer och tänk på att värna om våra äldre och om varandra. Om vi alla hjälps åt kommer vi att gå styrkta ur den här situationen.

Tänk på att:

  • Vara noga med handhygienen – tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder samt använd handsprit vid behov
  • Undvika att vidröra ögon, näsa och mun
  • Nys och hosta i armvecket
  • Undvika kontakt med sjuka människor
  • Stanna hemma om du är sjuk

Ta hand om dig!