Bazar på Kajan Friskola i Uppsala

En underbart vacker och solig dag i slutet på maj var vi inbjudna att delta på Kajan Friskolas Bazar. Personal och elever bjöd på musikunderhållning, lekar, försäljning av plantor, fika + fikabröd, grillade hamburgare, pizza och mycket mer. Fantastiska eldsjälar gjorde denna dag möjlig. Dagen avslutades med en spännande dragkamp som hölls mellan lärare och elever. Kanske även en och annan förälder hjälpte till på elevsidan. Men vilket lag vann egentligen?

Helhetssyn skola – fritid

Omnia arbetar för en helthetssyn när det gäller assistansbehovet. Assistansen ska fungera lika bra i skolan som på fritiden och hemma. Vi tror det är viktigt att den pedagogik och de arbetsmetoder som finns på skolan tas med in i din fritid och familjesituation, där kunskapsöverföring mellan assistanspersonal och skolpersonal är en stor del. Hela dygnet måste ju fungera. Andra områden för samarbete kan vara kring en ”vikariepool” och till viss del gemensam personal. Men den mest relevanta frågan är dock, vad är viktigt för dig? Resten av livet tar sin form och börjar i skolan.