Hjärtsäkrad arbetsplats

Vi jobbar med hjärtat! Hos oss är målet att alla arbetsplatser är hjärtsäkrade och att alla våra anställda ska genomgå utbildning i HLR, Hjärt- och Lungräddning. Samtidigt med HLR-utbildning passar vi på att även utbilda i första hjälpen, andningsstopp och hjärtstart.

Livsviktig kunskap & kompetens

Det här är viktig och angelägen kunskap som varje dag räddar liv. Den nyvunna kompetensen är en färskvara som vi håller vid liv genom kontinuerliga påbyggnadsutbildningar.

En hjärtsäkrad arbetsplats innebär en trygg miljö för alla inblandade och kan rädda livet på den som drabbas.

Vill du också jobba hjärtsäkert? Vi erbjuder HLR-utbildning och är certifierade av och utbildar efter svenska HLR-Rådets riktlinjer. Ring 08-442 34 57.