Våren är här

Även om det inte känns så just nu, burr. Som alla säkert vet är det fortfarande stökigt när det gäller pandemin, smittspridning och vaccineringar mot covid-19.

Vi har fortfarande betydande smittspridning i samhället och måste fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, följa basal hygien-rutiner och vara försiktiga gällande smittspridning.

Vaccinering mot covid-19

När det gäller vaccinering ser det väldigt olika ut för olika regioner. I stockholmsregionen har vaccinationer av omsorgspersonal pågått under en tid medan de precis har börjat eller ska påbörjas i andra regioner. Det ser olika ut dels beroende på tillgången av vaccindoser och dels för att det finns olika rutiner för hur tidsbokning för vaccination ska gå till. Är du osäker, kontakta din uppdragschef.

Astra Zenecas vaccin pausad

Just nu är det ett tillfälligt bakslag gällande vaccineringar då Folkhälsomyndigheten har pausat Astra Zenecas vaccin, i väntan på mer information om eventuella biverkningar. Beslutet är en försiktighetsåtgärd, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell. 

Misstänkta biverkningar

Astra Zenecas vaccin ger ett gott skydd mot covid-19 och det totala antalet vaccindoser som givits uppgår till 17 miljoner. De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp i kombination med låga nivåer av blodplättar hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in. De vacciner som används mot covid-19 ska vara trygga att använda. Den tillfälliga pausen av vaccinet visar att systemet med biverkansrapporter snabbt hittar misstänkta biverkningar och möjliggör en noggrann analys för att göra en relevant bedömning av orsakerna.

Det är högsta prioritet att vaccinerna som används har en hög säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att Läkemedelsverket och EMA utreder de misstänkta fallen.

Skapar oreda

Detta skapar dock en hel del oreda och de som nu blivit nekade vaccination på grund av detta, kan behöver boka en ny tid för sin vaccinering, dos 1 eller dos 2.

Vi informerar alla arbetsgrupper kontinuerligt, beroende på vad som gäller i just din region.

Information till dig som de senaste dagarna vaccinerats med Astra Zenecas vaccin

Efter en vaccination är det normalt att få milda biverkningar, som feber eller sjukdomskänsla. Några få personer har nu drabbats av allvarligare symtom strax efter vaccination, som blodpropp, i kombination med låga nivåer av blodplättar. I nuläget vet man inte om symtomen beror på vaccinet eller om det har andra orsaker.

Den som får inga eller lindriga biverkningar behöver inte göra någonting. Övergående symtom som feber, trötthet eller smärta vid injektionsstället i överarmen är vanliga och väntade, och är tecken på att immunsystemet har aktiverats.

För säkerhets skull bör du som vaccinerats med detta vaccin de senaste 14 dagarna vara uppmärksam på:

  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Vid symtomen ovan ska du kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att du vaccinerats och beskriva dina symtom. Om du känner dig akut sjuk ska du direkt kontakta vården eller 112.

Följ vad som händer

Håll dig uppdaterad genom att följa nyheterna och läs mer information på Folkhälsomyndighetens webb:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/astra-zenecas-vaccin-pausas-som-en-forsiktighetsatgard-i-vantan-pa-emas-utredning/

Ta hand om dig själv och varandra!